MENY

logo

Eskilstuna 2018-05-23

 

Personuppgiftspolicy


1. Vi är måna om din personliga integritet

Husby Takplåtslageri & Ventilation AB ansvarar för all personlig information som du förser oss med. Det är viktigt för oss att du som kund ska känna dig trygg i vår affärsrelation.

 

För att du ska kunna utnyttja våra tjänster behöver vi samla in och behandla dina personuppgifter. I denna Personuppgiftspolicy följer information om hur vi behandlar, lagrar och hanterar dina personuppgifter.

 

2. Vilka uppgifter samlar vi in om dig?

Uppgifter vi samlar in från dig omfattar företagsnamn, namn, adress, e-postadress, telefonnummer, betalningsinformation, kommentarer vid beställningar och ditt företagsnummer etc.

 

Vi samlar endast in uppgifter som är strikt relevanta för att vi ska kunna ha en professionell affärsrelation.

 

3. För vilka ändamål behandlar vi dina personuppgifter?

Behandling för att fullgöra våra åtaganden mot dig

 

Dina personuppgifter används av Husby Takplåtslageri & Ventilation A för att fullgöra våra åtaganden mot dig och tillhandahålla en hög servicegrad. Det kan handla om att leverera de varor du beställt, avisera paketleverans via SMS, samt utföra kreditkontroll (för det syftet kan vi även spara uppgifter om dröjsmål med betalningar). Om några problem uppstår när vi skall leverera varor till dig kommer vi att använda uppgifterna för att komma i kontakt med dig.

 

4. Hur använder vi dina uppgifter?

För att uppfylla de ändamål för vilket uppgifterna samlades in kan dina personuppgifter komma att registreras och innehas (lagras).

 

Dina personuppgifter lagras i vår egen fysiska server och uppgifterna lagras bara så länge som det krävs för att utföra våra tjänster (exempelvis fullgöra ett avtal med dig eller tillhandahålla nyhetsbrev) eller så länge som det föreskrivs enligt lag.

 

5. Säkerhet

Vi har vidtagit tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda dina uppgifter mot t.ex. förlust samt mot otillåten ändring, spridning eller tillgång till uppgifterna. Vi har även rutiner för hantering och rapportering av eventuella incidenter som skulle kunna påverka säkerheten runt dina personuppgifter.

 

6. Rätten till dina personuppgifter

Rättelse, tillägg eller radering – Du har alltid rätt att få tillgång till dina personuppgifter och att begära att vi rättar eller uppdaterar dina personuppgifter, eller raderar vissa av dina personuppgifter. Radering sker under förutsättning att det inte finns några ekonomiska eller juridiska förehavanden mellan dig som kund och Husby Takplåtslageri & ventilation AB (t.ex. obetalda fakturor), att det inte finns någon rättslig förpliktelse för Husby Takplåtslageri & Ventilation AB att behandla uppgifterna eller någon annan laglig grund för behandlingen.


Förfrågningar och klagomål – Om du vill utöva någon av ovanstående rättigheter eller om du har några frågor angående personuppgifter som innehas av oss, eller frågor om denna Personuppgiftspolicy, tveka inte att kontakta oss (för kontaktuppgifter, se nedan eller vår hemsida www.husbytak.se).